algemeen bestuur

Download

23 juni 2010 14:00


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van 28 april 2010
4. Jaarverslag 2009
5. Burap 2010-2
6. Fusie Tricijn en Lococensus
7. Innovatie
8. Bestuursovereenkomst 'Deventer' uiterwaardvergravingen
9. Ingekomen stukken  
9.1. Concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 31 mei 2010
9.2. Concept-verslag commissie Water d.d. 31 mei 2010
9.3. Besluitenlijsten vergaderingen college van dijkgraaf & heemraden van 28 april tot en met 9 juni 2010  
9.4. Ingekomen brief van de Unie inzake belastingstelsel
9.5. Ingekomen brief van de heer Kempers inzake bezwaarschrift aanslag verzonden antwoordbrief
9.6. Reactie inspraak Stichting Cortenoever
10. Rondvraag en sluiting  


Terug