algemeen bestuur

Download

01 maart 2011 14:00 - Door een technische storing is van deze vergadering geen opname beschikbaar. Onze excuses voor het ontbreken daarvan.


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van 25 november en 15 december 2010
4. Stand van zaken fusie
5. Vaststellen sociaal statuut en informatie secundaire arbeidsvoorwaarden
6. Doorschuiven investeringen van 2010 naar 2011
7. Bestuursprogramma 2009-2010
8. Adviesnota SNIP3 'Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld'  
9. Onderzoek 'Beheers- en Onderhoudsplannen' door de Rekenkamercommissie
10. Voortgang programma Sprengen en Beken
11. Pilot blauwe diensten
12. Ingekomen stukken
13. Rondvraag en sluiting  


Terug