Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

07 maart 2012 14:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Openin en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 25 januari 2012
3. Omleggen transportleiding Leusden-Amersfoort
4. Ingekomen stukken  
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen verslag van 25 januari 2012
4. Ingekomen en verzonden stukken  
4.1. Besprekingsverslag commissie Water d.d. 13 februari 2012
4.2. Reactie suggesties Water Natuurlijk  
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 25 januari 2012
3. Stand van zaken fusie  
3.1. Voortgang fusie
3.2. Voortgangsrapportage fusiekredieten tot en met december 2011
4. BeĆ«indiging Cross Border Lease vertrouwelijk  
5. Ingekomen stukken  
5.1. T3 Rapportage Cortenoever Voorsterklei en Tichelbeeksewaard
6. Rondvraag en sluiting  
7. Presentatie Ruimte voor de Rivier projectgen  


Terug