vergadering algemeen bestuur

21 februari 2018 14:00


1. Opening en vaststellen agenda  
2. In memoriam Andr√© van Dijk  
3.1. Onderzoek geloofsbrief van de heer S. van 't Foort
3.2. Be√ędiging van de heer S. van 't Foort als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe
4. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 29 november 2017
5. Mededelingen  
6. BESPREEKPUNTEN  
6.1. Inzet reserves
6.2. Energietransitie zonprojecten
6.3. Herbenoemingsprocedure dijkgraaf
7. HAMERSTUKKEN  
7.1. Verlenging contract accountant
7.2. Voorkeursalternatief IJsseldijk Apeldoorns Kanaal
7.3. Uitvoeringskrediet Maatpolderkade
8. INGEKOMEN STUKKEN  
8.1. Agenda's Unie commissies
8.2. Concept verslag commissie F.B.A. van 29 januari 2018
8.3. Concept verslag commissie Water van 30 januari 2018
9. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
10. Rondvraag  
11. Sluiting  


Terug